Włodzimierz Giller, analityk DM PKO BP ocenił w raporcie poświęconym wycenom akcji Orange Polska i Netii (z 21 marca) uważa, że obie telekomunikacyjne firmy w kolejnych latach będą podnosić wypłacaną akcjonariuszom dywidendę.

Orange Polska miałby w 2015 r. podnieść wypłatę o 10 gr., do 0,6 zł, a w 2016 r. 0,7 zł, a w 2017 r. pierwszy znowu wypłaci inwestorom ponad 1 mld zł. Od 2019 r. ma wrócić do wypłaty w wysokości 1 zł na akcję.

Zdaniem Gillera, Netia również będzie podnosić co roku dywidendę: podczas gdy w tym roku ma to być 145 mln zł, w kolejnych latach odpowiednio:162 mln zł, 180 mln zł, 197 mln zł i 214 mln zł.

Analityk DM PKO BP uważa, że pod względem tzw. stopy dywidendy, dziś akcje Netii są dla inwestorów atrakcyjniejsze od akcji Orange Polska.