Jak podaje dziennik Handelsblatt (cytowany przez Mobile World) państwowy udziałowiec grupy Deutsche Telekom może zrezygnować z części przysługującej mu z zysków operatora dywidendy. W ten sposób miałby wspomóc ogłoszony na początku grudnia br. zintesyfikowany plan inwestycyjny DT.

Niemiecki skarb państwa kontroluje 15 proc. DT bezpośrednio a kolejne 17 proc. za pośrednictwem banku Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Wedle Handelsblatt, to właśnie KfW miałby zrezygnować z dywidendy i w zamian za nią objąć nową emisję akcji DT, tym samym też wzmacniając swoje udziały w niemieckim operatorze.

Z tegorocznego zysku DT niemiecki bank zainkasuje 531 mln euro. Doniesienia Handelsblatt nie precyzują, czy chodzi o konwersję tegorocznej dywidendy, czy też dywidendy z lat przyszłych. Przypomnijmy, że zarząd DT zapowiedział obniżkę rekomendowanej wypłaty za lata 2013-2014 o 30 proc. W kolejnych latach więc KfW mógłby zasilić operatora kwotą ok. 370 mln euro.