Agencja Rozwoju Mazowsza podpisze dziś z konsorcjum z udziałem KT Corporation, Daewoo i Asseco kontrakt na budowę sieci szerokopasmowej województwa mazowieckiego.

Oferta konsorcjum KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, Biatel Telekomunikacja, Biatel BIT, KBTO za około 458 mln zł brutto okazała się tańsza niż oferta Otwartych Mazowieckich Sieci Szerokopasmowych (Hawe, Alcatel-Lucent, TP Teltech), która przekraczała budżet inwestora opiewający na 475 mln zł brutto.

W lipcu ARM wybrała ofertę konsorcjum z udziałem Asseco Poland jako najkorzystniejszą. Jednak Hawe wskazując na nieprawidłowośc w rozstrygnięciu przetargu wniosła skargę do Krajowej Izby Odwoławczej i Sądu Okręgowego w Warszawie. KIO uznał skargę za bezzasadną a Sąd Okręgowy  oddalił wniosek OMSS o zwolnienie z opłaty 5 mln zł, jaki spółka musiałaby wnieść, jeżeli zamierzałaby kontynuować spór przed Urzędem Zamówień Publicznych.

Przedmiotem przetargu organnizowanego przez ARM był wybór partnera prywatnego do realizacji, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pasywnej i aktywnej sieci szerokopasmowej (w technologii światłowodowej) na terenie województwa mazowieckiego. W wyniku realizacji projektu minimum 90 proc. ludności Mazowsza ma mieć możliwość podłączenia do internetu. Projekt zakłada budowę 3 680 km tras światłowodowych, 42 węzłów szkieletowych, 308 węzłów dystrybucyjnych i 4 technicznych oraz wybudowanie sieci dostępowej NGA (FTTB) w 33 miejscowościach.