Netia wygrała przetarg ogłoszony przez Urząd Miejski w Gdańsku na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą systemu telekomunikacyjnego i świadczeniem usług konserwacji systemu. Wartość umowy, która ma obowiązywać cztery lata, to 1,61 mln zł brutto. Budżet zamawiającego miał wartość 2,72 mln zł brutto.

Przetarg miał charakter otwarty. Początkowo wygrała go firma TBM Telkom, która za realizacją zadania zażądała tylko 1,05 mln zł brutto. Po powtórnej ocenie ofert oferta TBM Telkom została jednak odrzucona (urząd powodu nie podaje), a zwycięzcą konkursu została Netia.

O zlecenie zabiegał też GTS Poland, którego oferta wartość 4,49 mln zł brutto.