Hope Cochran, dyrektor finansowy firmy Clearwire twierdzi, ze jego firma z hurtowego udostępniania sieci Wimax w USA zarobi sporo więcej niż się pierwotnie spodziewała.  To dlatego, że firma podpisuje wciąż nowe kontrakty hurtowe z operatorami, któryż oferują usługi w tej technologii, a inni klienci planują wykorzystać tę sieć także do oferowania usług LTE.  – Sieć ta będzie generować przychody dłużej niż się spodziewaliśmy – podkreśla Cochran.

Ujawnił, że Clearwire rozmawia np. ze Sprint Nextel, swym najdłuższym stażem klientem o przedłużeniu umowy.  Przy czym nowy kontrakt ma od 2014 roku być rozliczny w oparciu o liczbę klientów Sprint Nextel, którzy będą korzystać z sieci Clearwire.

Niedawno Clearwire podpisała też umowę hurtową z EarthLink, który od 2013 roku zamierza wykorzystać sieć Wimax do zaoferowania usług swym klientom.