NextiraOne Polska złożyła najlepszą ofertę w przetargu organizowanym przez Komendę Główną Straży Granicznej na realizację projektu „Rozbudowa platformy teleinformatycznej SG do wdrożenia systemów SIS II i VIS – podprojekt pn „Modernizacja i utrzymanie systemu rejestracji rozmów”. System (SRRT) zostanie zainstalowany i uruchomiony w Centralnym Węźle Teleinformatycznym Straży Granicznej (CWT) w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23.

Zamówienie obejmuje dostawę SRRT, serwerów i niezbędnej powierzchni dyskowej, rozbudowę infrastruktury klastra Vmware, dostawę urządzeń sieciowych i niezbędnego oprogramowania. Wykonawca przeszkoli też użytkowników rozwiązania. Realizacja projektu powinna zakończyć się do 12 czerwca.

Przetarg miał charakter otwarty. Wybór wykonawcy odbył się w drodze aukcji elektronicznej. Wzięło w niej udział sześć podmiotów. NextiraOne Polska zażądała za realizację kontraktu 1,82 mln zł. Oferta Qumaka-Sekomu była warta 1,97 mln zł. Intertrading Systems Technology chciał 1,99 mln zł. Spółka Andra za kontrakt chciała otrzymać 2,59 mln zł, Comarch 3,66 mln zł a Matic 7,38 mln zł.