Zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kampanie reklamowe pre-paidowych marek operatora sieci Plus z 2009 roku wprowadzały klientów w błąd.

W związku z takim orzeczeniem Urząd nałożył na Polkomtel karę w wysokości 4,5 mln zł. Kampanie pojawiały się w mediach od 2009 roku, a urzędnicy rozpoczęli badanie i postępowanie w tej sprawie w 2010 roku.

Prezes UOKiK-u stwierdziła, że niezgodne z prawdą informację wynikające z reklam Simplusa i 36,6 mogły wpłynąć na decyzję konsumenta o zakupie produktów, pomimo nieznajomości faktycznych warunków oferty. W argumentacji dzisiejszej decyzji naznaczono, że nieprawdziwą była informacja zawarta w przekazach reklamowych mówiąca o jednakowych dla wszystkich połączeń stawkach za minutę połączenia do wszystkich sieci.

Operator pokazywał w mediach, że cena minuty połączenia telefonicznego do wszystkich sieci wynosi 29 groszy, podczas gdy jedna z sieci nie była tą promocją. Zdaniem Urzędu, m.in. poprzez zastosowanie wielkości i koloru czcionki, a także tła i kierunku tekstu – informacje na temat wyłączenia z oferty jednego z operatorów były podane w sposób nieprecyzyjny, trudny do odczytania przez konsumenta i uniemożliwiły zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami.

Ponadto w przypadku oferty 36,6 operator nie poinformował, że atrakcyjna cena obowiązywała jedynie do wybranych przez użytkownika numerów sieci stacjonarnych i komórkowych po ich wcześniejszym odpłatnym ustaleniu – podano w komunikacie UOKiK. Za stosowanie praktyk niezgodnych z prawem na Polkomtel nałożona została kara w wysokości 4,5 mln zł. Decyzja Urzędu nie jest prawomocna, a operator sieci Plus odwołał się do sądu.