Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o rozstrzygnięciu zamówienia na usługi telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu. Przetarg wygrał Polkomtel. Za 2-letnią realizację umowy zainkasuje 1,192 mln zł brutto.

W ramach zlecenia Polkomtel będzie świadczył dla NFZ usługi łączności głosowej (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstowej (SMS), multimedialnej (MMS) oraz dostęp do zasobów internetu na bazie „co najmniej 600 głosowych kartach SIM”. Kontrakt obejmuje też dostawę stosownej liczby aparatów telefonicznych, modemów transmisji danych i bramek FCT (60 urządzeń). Miesięcznie oddziały NFZ generują ok. 150 tys. minut połączeń miesięcznie.

Polkomtel wygrał rywalizację o obsługę NFZ z PTK Centertel (żaden inny operator nie złożył oferty w przetargu). Oferta Polkomtela zdobyła 700 pkt. a PTK Centertel – 450 pkt. 100-proc. kryterium oceny oferty była cena.