PKP PLK tłumaczy to faktem, że usługi, które zamawia, z „przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz wymagań wynikających ze specyfiki pracy kolei i obszaru działania mogą być świadczone tylko przez Telekomunikację Kolejową”.

W dalszej części informacji można przeczytać, że dla świadczenia usług teletransmisyjnych, w tym bezpiecznego zarządzania ruchem kolejowym, niezbędna jest sieć kabli wraz z odpowiednią platformą transportową. „W wyniku przekształceń własnościowych PKP, takim majątkiem na obszarze całego kraju dysponuje wyłącznie Telekomunikacja Kolejowa” – brzmi komunikat.

Łącza IP VPN, które wydzierżawia PKP PLK, służą do połączeń pomiędzy pracownikami PKP PLK (m.in.: posterunki dyżurnych ruchu zlokalizowane na liniach kolejowych w całym kraju, dyspozytorzy itp.) a także z podmiotami zewnętrznymi. Są realizowane poprzez sieć szkieletową Telekomunikacji Kolejowej.

Umowę podpisano na pięć miesięcy, do końca tego roku. Jej wartość to 5,66 mln zł netto.