[b]NextiraOne Polska[/b] złożyła jedyną ofertę w przetargu ogłoszonym przez podkrakowską gminę [b]Niepołomice[/b] na budowę bezprzewodowej sieci szerokopasmowej. Wartość kontraktu wynosi 1,28 mln zł brutto i jest zbliżona do budżetu przygotowanego przez zamawiającego.

W ramach zamówienie wykonawca dostarczy również i zainstaluje w wybranych gospodarstwach domowych komputery, podłączy je do internetu, uruchomi stacje bazowe i abonenckie, a także zbierze, w imieniu zamawiającego, wszystkie wymagane pozwolenie niezbędne do uruchomienia sieci.

Inwestycja o nazwie [i]Dostęp do internetu szansą na lepszy start w przyszłość[/i] jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. priorytetowe: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 [i]Przeciwdziałanie wykluczeniu cyforwemu – elnclusion[/i].