Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła  projekt wprowadzający przepisy regulujące świadczenie audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD) podało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na swoich stronach www.

Senat rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji pod kątem tych przepisów na posiedzeniu, które ma się odbyć  8-9 listopada.

Przepisy, które prowadza nowelizacja, dotyczą m.in. zawartości programów europejskich w usługach VoD, zasad zapewniania ochrony nieletnich przed niepożądanymi treściami oraz wprowadzenia obowiązku raportowania sprawozdań przez operatorów VoD oferowanego z wykorzystaniem różnych technologii (także Internetu).