Zdaniem operatora aktualna instrukcja kosztowa powoduje, że koszty usług hurtowych na rzecz operatorów alternatywnych musieliby ponosić jej abonenci. Wczoraj w serwisie UKE ukazał się raport Ernst & Young z audytu raportu regulacyjnego TP i kalkulacji kosztów usług operatora na 2010 r. Audytor zakwestionował metodologię alokacji kosztów, jaką zaprezentowała TP. W efekcie większość usług hurtowych winna być – zdaniem audytora – tańsza.

TP tymczasem utrzymuje, że wzorem poprzednich raportów„alokowała koszty stałe i wspólne do usług hurtowych i detalicznych w proporcji odzwierciedlającej liczbę i specyfikę ich świadczenia”. Zdaniem operatora bieżąca instrukcja kosztowa powoduje, że operator uwzględnia w kosztach detalicznych tylko podłączenie linii abonenckiej, ale już nie jej utrzymanie.

Wyniki audytu nie mają decydującego wpływu na poziom cen hurtowych usług TP. Od trzech lat UKE ustala te ceny decyzjami, kierując się własnymi kryteriami.