W ubiegłym tygodniu resort administracji i cyfryzacji opublikował kolejną wersję projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Jak informuje Małgorzata Olszewska, wiceminister Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na 30 maja zaplanowane jest podjęcie prac nad projektem przez komitet ds. europejskich Rady Ministrów. W przypadku akceptacji nowelizację czeka jeszcze komitet stały RM i sama Rada Ministrów, po której ostatecznej akceptacji projekt mógłby trafić pod obrady Parlamentu jeszcze w czerwcu. Nie wiadomo jednak, czy zgromadzeniu uda się uchwalić nowelizację przed wakacyjną przerwą w pracy.

Równolegle z rządowym projektem pojawił się również poselski projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, dotyczący tylko jednej kwestii: skrócenia okresu retencji danych z 24 do 6 miesięcy. MAiC optuje jednak za skróceniem okresu retencji do 12 miesięcy, więc projekt poselski został zaopiniowany negatywnie i trudno spodziewać się jego przyjęcia, które oznaczałoby maksymalnie dopuszczalne przez prawo Unii Europejskiej skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania danych telekomunikacyjnych.

Projekt nowelizacji zgłosiła grupa posłów związanych z PSL.