Dziś wieczorem Rada Unii Europejskiej ma zakończyć prace nad Pakietem Telekomunikacyjnym. Dokument zostanie najprawdopodobniej przyjęty bez zmian, co oznacza kolejny krok ku wprowadzeniu w UE prawa „Three Strikes”, zakładającego odcinanie sieci osobom, które minimum trzy razy zostaną złapane na łamaniu praw autorskich za pośrednictwem Internetu. Nowe rozwiązania prawne budzą kontrowersje z powodu możliwości pozbawiania dostępu do sieci bez wyroku sądowego. Wprowadzającą podobne rozwiązanie we Francji ustawę tzw. HADOPI tamtejszy trybunał konstytucyjny uznał za niezgodną z ustawą zasadniczą. Dokument, nad którym pracuje Rada UE, daje kompetencje do odcinania sieci nie tylko wymiarowi sprawiedliwości, ale także prywatnym firmom.