Grupa Deutsche Telekom opublikowała dzisiaj raport za III kwartał 2011 r., z którego wynika, że w tym okresie nominowane w euro przychody Polskiej Telefonii Cyfrowej (438 mln euro, czyli 1,9 mld zł) spadły 7,2 proc. Od początku roku PTC miała 1,3 mld euro przychodu – 2,4 proc. mniej, niż przed rokiem.

Raport DT tłumaczy ten spadek niższymi przychodami z usług głosowych, które to mają być efektem zaostrzającej się konkurencji na polskim rynku. Dla odmiany PTC notuje wzrost przychodów z transmisji danych (wartość nie została podana), wynikający z rosnącej penetracji smartfonami. Wynik EBITDA operatora za okres styczeń – wrzesień 2011 (476 mln euro, czyli 1,9 mld zł) spadł o przeszło 5 proc., co ma być wynikiem kosztów rebrandingu na T-Mobile, jak również wynikłych z tego wyższych kosztów sprzedaży i obsługi posprzedażnej nowych klientów.

Liczba aktywnych kart SIM w sieci PTC wyniosła na koniec III kw. 13,4 mln. Wzrost o 200 tys. kart w porównaniu do poprzedniego kwartału raport DT kładzie już jednak na karb liberalizacji zasad podtrzymywania aktywności kart SIM w usługach pre-paid. Ta praktyka będzie pozytywnie wpływać na liczbę kart SIM raportowaną przez PTC w kolejnych kwartałach.