Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podpisał w piątek umowę dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Jej budżet to 252.4 mln zł z czego dofinansowanie unijne wynosi 197,6 mln zł. Reszta to wkład własny samorządu wojewódzkiego.

W ramach przedsięwzięcia na Podlasiu powstanie internetowa sieć szkieletowa umożliwiająca lokalnym operatorom telekomunikacyjnym „oferowanie usług szerokopasmowych w swoich regionach poprzez sieci dostępowe zbudowane w oparciu o węzły dostępowe przyłączone w danej lokalizacji do punktu dystrybucyjnego”.

Podpisana w piątek umowa jest piąta i jednocześnie ostatnią umowa o dofinansowanie w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pięć województw Polski Wschodniej. Budżet tego przedsięwzięcia oparty jest głównie o środki funduszy europejskich i wynosi 300 mln euro („wkład” unijny to 255 mln euro).