WWDC 2012: Apple sypnął nowościami

Nowe modele Maców, integrację iPhone’a z Facebookiem i własne mapy zaprezentował Apple w poniedziałek

Publikacja: 12.06.2012 11:56

Apple wypuści na rynek ulep­szo­ne wer­sje kom­pu­te­rów Mac oraz sys­te­mu ope­ra­cyjne­go iOS 6 prze­zna­czo­ne­go dla iPho­ne’a, iPa­da i iPo­da To­uch. Nowo­ści te pokazane zostały w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem pod­czas Worl­dwi­de De­ve­lo­pers Con­fe­ren­ce, do­rocz­ne­go zjaz­du firm współ­pra­cu­ją­cych z Ap­ple.

No­wa wer­sja iOS 6 (na rynku od jesieni, od teraz dostępna dla deweloperów) umo­żli­wi wła­ści­cie­lom iPho­ne’ów i iPa­dów wy­god­ne ko­rzy­sta­nie z Fa­ce­bo­oka – na ta­kich za­sa­dach, na ja­kich uży­wa­ją dziś Twit­te­ra. To oznacza zawirowanie w branży technologicznej, jako że tradycyjnie najsilniejsze związki z Facebookiem miał Microsoft zapewniający partnerowi dostęp do map i wyszukiwarki. Nowa wersja systemu operacyjnego Apple’a umożliwi też użytkownikom iPada korzystanie z usług wirtualnej asystentki Siri (teraz możliwe to jest jedynie w iPhone’ie). I sama Siri przeszła przemiany: teraz dostępna jest w dziewięciu językach wraz z optymalizacją pod kątem 15 krajów. Nie ma wśród nich niestety Polski.

No­wy sys­tem przyniósł też od dawna oczekiwane porzucenie przez Ap­ple’a Go­ogle Maps. Google, największy konkurent Apple, ogranicza firmie z logo jabłka dostęp do najnowszych wersji swoich map, w tym np. do możliwości korzystania z nich poza zasięgiem sieci. Aby zapewnić sobie niezależność w tym zakresie, Ap­ple ku­pił w ubiegłym roku spół­kę C3 Tech­no­lo­gies, wraz z któ­rą zbudował sys­tem wysokiej jakości map zintegrowany z informacjami na temat ruchu drogowego i nawigacją oraz ze wsparciem Siri.

– Tym sposobem system Google Maps może stracić nawet do jednej trzeciej swo­ich mo­bil­nych użyt­kow­ni­ków tyl­ko w Eu­ro­pie Za­chod­niej – przed konferencją oceniał Ro­nan de Re­nes­se, ana­li­tyk z fir­my Ana­ly­sys Ma­son. – Apple nie tylko zyskał kontrolę nad jedną z najpopularniejszych aplikacji, ale też będzie mógł zaoferować lepsze usługi lokalizacyjne.

Podczas konferencji sypnęło też nowymi mo­de­lami kom­pu­te­rów Mac. Pojawiła się zupełnie nowa linia nowych lekkich komputerów przenośnych o nazwie MacBook Pro, dysponujących wyświetlaczem Retina o najlepszej rozdzielczości wśród laptopów na świecie. Lifting przeszedł również supercienki MacBook Air, który został okrzyknięty najdroższym ultrabookiem na świecie. Sprzedaż nowych Maców ruszyła już w poniedziałek.

Wraz z nimi Apple wypuścił no­wą wer­sję sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go – OS X Mo­un­ta­in Lion, która będzie dostępna już za miesiąc. Umo­żli­wi ona m.in. głęb­szą in­te­gra­cję kom­pu­te­ra Ap­ple z iPho­ne’em i iPa­dem.­ Takie bliskie związki komputerów z telefonami i tabletami to teraz szerszy trend – podobny ruch zapowiada również Microsoft w swoim długo oczekiwanym nowym systemie operacyjnym Windows 8, którego premiera odbędzie się na jesieni.

Wielkim nieobecnym okazała się nowa wersja Apple TV, czyli dekodera telewizyjnego zintegrowanego z e-sklepem iTunes. Plotki przed konferencją mówiły o stworzeniu dla niego własnej wersji systemu operacyjnego, co miało być krokiem w stronę wprowadzenia na początku przyszłego roku Apple HDTV – 42-calowego telewizora z własną internetową wersją telewizji kablowej. Tim Cook, dyrektor generalny firmy, nie wspomniał jednak w poniedziałek o tym rozwiązaniu.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu