Agnieszka Zaborowska odchodzi z Ministerstwa Infrastruktury, w którym od marca 2009 roku pełniła funkcję dyrektora Departmentu Telekomunikcacji. Szczegółów co do dalszych planów zawodowych nie chce na razie zdradzać, ale zamierza pozostać w sferze branży telekomunikacyjnej i prawa.

W okresie pracy Agnieszki Zaborowskiej w Ministerstwie Infrastruktury resort był zaangażowany m.in. w nowelizację prawa telekomunikacyjnego oraz przygotowanie tzw. megaustwy telekomunikacyjnej, która ma ułatwić prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora Departmentu Telekomunikacji Agnieszka Zaborowska pracowała w kancelarii prawnej Grynhoff, Woźny i Wspólnicy.