Poznańska spółka, w konsorcjum z Internetią, zrealizuje sieć teleinformatyczną na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zamówienie, które zrealizują, dotyczy „zapewnienia łączności pomiędzy lokalizacjami PLI CBD [Platforma Lokalizacyjno – Informacyjna z Centralną Bazą Danych – rpkom.pl] w strukturze sieci PLI CBD oraz przyłączenie do Internetu”. Prace realizowane będą w trzech miejscach: Warszawie, Siemianowicach Śląskich i Boruczy. Wartość kontraktu wynosi 0,75 mln zł netto. Umowa zestawienia i utrzymania tej sieci zawarta została na 28 miesięcy.

Talex był jedyną firmą, która złożyła ofertę w przetargu. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu operacyjnego innowacyjna gospodarka 2007-2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji. Partner w konsorcjum, Internetia, to spółka zależna giełdowej Netii. Nie mogła ona sama występować w przetargacha z powodu [link=index.php?option=com_content&view=article&id=903%3Anetia-musi-zapaci-prawie-60-mln-zotych-podatku&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]zatargu z fiskusem[/link], który uniemożliwiał przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami w przetargach publicznych.