Wniosek o przejęcie przez internetową Grupę o2 kontroli nad spółką Wirtualna Polska wpłynął do UOKiK w listopadzie 2013 roku. Przejmujący przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi Grupa o2. Jej właścicielami są cypryjskie spółki: Borgosia Investments, Bridge20 Enterprises oraz Jadhave Holdings.

Koncentracja ma polegać na nabyciu 100 proc. akcji Wirtualnej Polski przez Grupę o2 od GK Orange. – Wspólnym obszarem, na którym uczestnicy koncentracji działają i osiągają przychody, jest rynek reklamy internetowej. Przeprowadzone postępowanie wykazało jednak, że ich łączny udział nie jest na tyle wysoki, żeby transakcja mogła doprowadzić do ograniczenia konkurencji – podał UOKiK.

Orange podało, że dostanie za WP około 375 mln zł, czyli nieco więcej niż spodziewali się analitycy, wyceniający portal na około 320 mln zł.

Transakcja doszła do skutku dzięki udziałowi funduszu private equity Innova Capital, który poprzez swoją spółkę European Media Holding S.à r.l., sfinansuje zakup Wirtualnej Polski i połączenie jej z Grupą o2.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.