[ramka]W związku z doniesieniami prasowymi, Zarząd NOM Sp. z o.o. potwierdza, że Spółka przygotowuje się do złożenia pozwu przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zapłatę ok. 171 mln zł z tytułu nienależnej opłaty za koncesję na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych oraz z racji utraconych korzyści.

Sprawa sięga roku 2000, gdy w ramach zmienionych przepisów prawa zlikwidowano koncesje wydawane przez Ministerstwo Łączności na działalność operatorów stacjonarnych. Ówczesne władze NOM nie wystąpiły ani o zwrot opłaty koncesyjnej, ani nie wystąpiły o zgodę na rozliczenie zobowiązań koncesyjnych wobec Skarbu Państwa w ramach realizowanych przez Spółkę inwestycji infrastrukturalnych.

Sprawa zwrotu części opłaty koncesyjnej powróciła pod koniec 2009 roku. W związku z uzyskaną opinią prawną, w grudniu operator wystąpił do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wezwaniem o zwrot należnej kwoty (pierwotnie o 81 mln, po weryfikacji całości dokumentacji o ok. 86 mln zł) z tytułu opłaty za wydanie koncesji z dnia 17 maja 2000 r. na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie NOM planuje wystąpić z wnioskiem o dodatkowe ok. 85 mln PLN utraconych korzyści. W dniu 15 marca 2010 roku Prezes UKE wydała decyzję umarzającą postępowanie administracyjne. 27 maja 2010 roku, po ponownym rozpoznaniu sprawy, utrzymała wcześniejszą decyzję. Tym samym zakończyło się postępowanie administracyjne, co umożliwia Spółce złożenie pozwu cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa.

„Obecnie przygotowujemy się do złożenia pisma procesowego w tej sprawie. Z chwilą złożenia pozwu w Sądzie niezwłocznie przekażemy informację opinii publicznej” – powiedziała Aneta Lange-Kępczyńska, rzeczniczka NOM.[/ramka]