Polska Telefonia Cyfrowa złożyła najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na świadczenie usług telefonii komórkowej. Zlecenie obejmuje też dostawę aparatów telefonicznych z akcesoriami oraz modemów transmisji danych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. Sprzęt trafi do centrali GDDKiA i oddziałów terenowych.

Wartość kontraktu, który obowiązywał będzie cztery lata, ustalono na 4,96 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 7,42 mln zł brutto. O kontrakt walczyło dwóch operatorów.

Co ciekawe, kontrakt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.