46 mln 391,1 tys. Tyle na koniec trzeciego kwartału wyniosła według [link=http://www.stat.gov.pl/gus/5840_738_PLK_HTML.htm]danych[/link] [b]Głównego Urzędu Statystycznego[/b] liczba kart SIM aktywnych w Polsce.

Wyliczenia GUS oznaczają, że w ciągu zaledwie trzech miesięcy – lipca, sierpnia i września na rynku przybyło aż 636 tys. katy SIM. Na koniec pierwszego kwartału GUS podawał, że jest ich aktywnych 45 mln 755 tys.