Rolnicza agencja ogłosiła przetarg na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wykonawca będzie odpowiadał za połączenie siecią rozległą WAN centrali klienta z 16 oddziałami terenowymi i centrum zapasowym. Projekt obejmuje również świadczenie usług  szerokopasmowego dostępu do internetu w obiektach wykorzystywanych przez ARR oraz świadczenie usług kolokacji w centrum zapasowym. Budżet zarezerwowany przez Agencję na inwestycję to 2,39 mln zł netto.

Usługi będą świadczone od 4 marca 2013 r. do 29 lutego 2016 r. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 18 grudnia. Przetarg ma charakter otwarty ale Agencja zastrzega sobie  prawo do ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do konkursu.