Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowej organizacji krajowych urzędód regulujących rynek telekomunikacyjny. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (ang. BEREC, Body of European Regulators of Electronic Communications) Europejską Grupę Regulatorów (ERG), która była luźną organizacją krajowych organów regulacyjnych.

Przewodniczącym BEREC został John Doherty, przedstawiciel irlandzkiego ComReg. Na wiceprzewodniczącego powołano Chrisa Fonteijna, szefa holenderskiego regulatora OPTA. Przejmie on przewodniczenie od Johna Doherty’ego w 2011 r. Dwaj pozostali wiceprzewodniczący zostali powołani na rok 2010: Hiszpan Reinaldo Rodriguez Illerera (CMT) i [link=index.php?option=com_content&view=article&id=505%3Akady-kraj-buduje-nga-po-swojemu&catid=1%3Aartykuy&Itemid=1]Niemiec Matthias Kurth (Bundesnetzagentur) – dotychczasowy przewodniczący ERG.[/link]

BEREC powstał na mocy [link=index.php?option=com_content&view=article&id=583%3Apakiet-telekomunikacyjny-jutro-wchodzi-w-ycie&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]nowych unijnych przepisów dotyczących rynków telekomunikacyjnych przyjętych na przełomie listopada i grudnia 2009 r.[/link] przez Radę i Parlament. Ma być niezależnym doradczym ciałem eksperckim składającym się z organów regulacyjnych i zapewnić spójne regulacje w Europie. Nowy organ pełnić będzie również funkcje doradcze, wspierając i uzupełniając krajowe organy regulacyjne. Wydawał będzie opinie i zalecenia dla Komisji Europejskiej, na wniosek Parlamentu i Rady UE.

W skład BEREC wchodzą szefowie 27 krajowych organów regulacyjnych telekomunikacji. Większość decyzji podejmowane 2/3 większością głosów. Zapytany, czy BEREC pozostanie w Brukseli, Doherty powiedział, że decyzja zostanie podjęta przez państwa członkowskie UE, a nie przez BEREC lub przez Komisję. Doherty zwrócił uwagę, że organ potrzebuje współdziałania z europosłami, Komisją, oraz organizacjami branżowymi: ETNO i ECTA.