Operatorzy zrzeszenie w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji po raz kolejny poprosili przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o spotkanie w sprawie zasad inwentaryzacji infrastruktury teleinformatycznej przewidzianej megaustawą telekomunikacyjną.

MSWiA pracuje nad rozporządzeniem w tej sprawie, które – zdaniem operatorów – nie uwzględnia realiów. – Ze względu na przyjęty stopień szczegółowości formularzy [z danymi o sieci – przypis rpkom.pl] zawartych w projekcie rozporządzenia, wykonanie przewidzianego w ustawie obowiązku staje się niewykonalne w ustawowym 30-dniowym terminie – napisali operatorzy we wspólnym stanowisku. – Projekt rozporządzenia nie uwzględnia w żaden sposób realnych możliwości operatorów telekomunikacyjnych oraz posiadanych przez nich informacji. Przewiduje konieczność przekazywania nie tylko informacji, które znajdują się w ich posiadaniu, ale także zebrania informacji znajdujących się w wielu – niekoniecznie skorelowanych ze sobą – bazach danych lub archiwach – podają również w piśmie członkowie obu izb branżowych.

Z tego powodu proszę Ministerstwo o spotkanie, które umożliwi wypracowanie kompromisowej formuły rozporządzenia i inwentaryzacji względnie o 6-miesięczny okres na wdrożenie go w życie.