Zaledwie dwa lata po wydaniu 590 mln dol. na przejęcie firmy Pure Digital, producenta kompaktowych kamer Flip, Cisco zdecydowało się na zrezygnować z tego biznesu.

Producent sprzętu oświadczył, dla partnerów partnerzy i klientów korzystających z kamer Flip oraz powiązanej z nią usługi FlipShare, zostanie przygotowany „plan tranzycji”.

Co ciekawe, Cisco nie zdecydowało się na sprzedaż działu zajmującego się Flip, a na całkowite jego zamknięcie. Decyzja o rezygnacji z Flip to kolejny sygnał o rozpoczęciu wielkich porządków w Cisco.

W ubiegłym tygodniu John Chambers, od 1991 r. prezes spółki zapowiedział znaczące zmiany w sposobie funkcjonowania firmy, która jego zdaniem zajmowała się ostatnio zbyt wielką ilością rynków i pomysłów. Odświeżenie strategii ma powstrzymać spadek marży firmy i pomniejszające się zaufanie inwestorów do spółki. Tylko w 2010 r. akcje Cisco potaniały o 31 proc., a giełdowa wycena spółki obniżyła się o 45 mld dol.