Grupa internetowa iNET Group nie wyklucza przekształcenia się w operatora telekomunikacyjnego, jeśli zdecydują tak udziałowcy grupy.

Koncepcja pojawiła się w trakcie dyskusji o przekształceniu grupy iNET w spółkę akcyjną. Takie przekształcenie miałoby się odbyć poprzez dokapitalizowanie spółki przez firmy zrzeszone w iNET. Uczestnicy iNET-Meeting nie mogli jednak dość do porozumienia w kwestii skali dofinansowania oraz określenia konkretnych projektów, jakie ma prowadzić iNET Group po ewentualnym przekształceniu.

Według kierownictwa iNET Group podwyższenie kapitału spółki do poziomu np. miliona zł (dziś kapitał zakładowy iNET Group Sp. z o.o. to 15 tys. zł, aktywa to ok. 100 tys. zł), da firmie nowe możliwości uczestnictwa w przetargach czy elastyczne możliwości zaciągania np. kredytów.

rpkom.pl jest patronem medialnym VI Ogólnopolskiej Konferencji iNET Group.