Łączność w systemie TETRA na czterech polskich i czterech ukraińskich stadionach oraz w warszawskim telewizyjnym centrum nadawczym zapewniła Telekomunikacja Polska na zlecenie UEFA. System ma obsłużyć 2000 radiotelefonów.

– Organizacja nie rozmawiała w ogóle o żadnej innej technologii. Wedle jej przedstawicieli żaden system łączności nie gwarantuje pożądanego poziomu bezawaryjności, jak TETRA. Telefony komórkowe, jakie zapewniliśmy w ramach partnerstwa technologicznego traktowane są przez UEFA, jako łączność zapasowa – mówi Leszek Hołda, odpowiedzialny za kontrakt z UEFA w TP.

Operator zagwarantował organizacji łączność w systemie TETRA na zasadzie usługowej. Urządzenia zostały wypożyczone od jednego z dostawców sprzętu. Po zakończeniu rozgrywek UEFA 2012 instalacje TETRA zostaną zdemontowane.