Władza Wdrażająca Programy Europejskie opublikowala listę projektów, które mogą liczyć na wspracie finansowe  dla tegorocznego naboru z działania 8.3 PO IG (walka z wykluczeniem cyfrowym).

Przygotowane zostały dwie listy. Pierwsza to lista podstawowa, projektów rekomendowanych do dofinansowania (165 projektów). Druga to tzw. lista rezerwowa projektów rekomendowanych do dofinansowania. Jak wyjaśnia WWPE, to  lista związana z wyczerpaniem się alokacji (157 projektów), a umieszczenie projektu na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Projekty znajdujące się na liście rezerwowej będą miały możliwość otrzymania dofinansowania w przypadku uwolnienia środków.

Dwie listy, to efekt tego, że zainteresowanie tegorocznym konkursem 8.3 POIG było rekordowe (złożono 618 projektów).  Od tego roku bowiem  w ramach działania 8.3 zastosowano nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Jednostki samorządu terytorialnego będą zwolnione z obowiązku ponoszenia 15 proc. udziału wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.