Dziś jedną z największych barier w powstawaniu światłowodowych sieci nowej generacji jest postawa operatorów zasiedziałych, którzy przekonują, że abonentom wystarczy internet o przepustowości 1- 5 Mbit/s – mówił Roger Williams, przedstawiciel stowarzyszenia European Regional Information Society Association podczas konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego. Ich postawę tłumaczył tym, że wcześniej firmy te zainwestowały infrastrukturę miedzianą i chcą na niej dalej zarabiać. – Zasiedziali operatorzy nie są zainteresowani udostępnieniem infrastruktury innym firmom – stwierdził Roger Williams.

Wymienił on także inne przyczyny, które hamują rozwój szybkich sieci. Według niego dużą barierą jest brak spójnej wizji rozwoju internetu przyszłości. – Mamy wiele scenariuszy jak się będzie rozwija sieć w przyszłości i jakie mogą być jej zastosowania, ale tak naprawdę to tylko zarys – przekonywał Willimas.

Kolejną barierą jest brak odpowiednich środków finansowych. – Komisja Europejska zadeklarowała wyłożenie na ten cel 9,2 mld euro, ale aby zrealizować cele Agendy Cyfrowej 2020 potrzebne będzie jeszcze 290 mld euro z funduszy prywatnych – stwierdził Roger Williams.