[b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] opublikował dzisiaj zrewidowane stanowisko na temat pokrycia terytorium Polski siecią radiową UMTS 900, jaką operuje [b]Aero 2[/b]. Przypomnijmy, że w [link=http://www.rp.pl/artykul/510885.html]opublikowanej w drugiej połowie lipca w analizie realizacji zobowiązań koncesyjnych przez operatorów sieci mobilnych[/link] Aero 2 znalazło się pośród podmiotów, które – zdaniem urzędu – nie zrealizowało zobowiązań co do tempa rozbudowy sieci.

Spółka zobowiązała się, że do końca 2009 r. pokryje siecią co najmniej 200 gmin miejskich, miejsko-wiejskich lub powiatów grodzkich liczących do 50 tys. mieszkańców w co najmniej 80 powiatach. Tymczasem, według szacunków UKE, na koniec ub.r. roku było to odpowiednio 99 gmin i 71 powiatów.

Wkrótce po opublikowaniu analizy Aero 2 [link=http://www.rp.pl/artykul/512797.html ]zakwestionowało publicznie szacunki urzędu[/link]. Według jego zarządu operator miał koniec 2009 r. pokrycie sieci równo w 200 gminach zlokalizowanych w przeszło 80 powiatach. Dzisiaj UKE przyznało, że jego szacunki dokonane zostały bardzo prostą metodą, w której jest spory margines błędu, a wyniki mogą być zaniżone lub zawyżone. Urząd zaakceptował metodykę pomiaru zasięgu sygnału, jaką przedstawiło Aero 2, choć podkreśliło, że i ona nie oddaje idealnie zasięgu sieci.

– Opierając się na przedstawionych wynikach analiz można przyjąć, iż obecnie nie ma podstaw do zakładania, iż Aero 2 Sp. z o.o. nie wywiązuje się z podjętych w ramach przetargu zobowiązań dotyczących rozwoju sieci, określonych w Decyzji rezerwacyjnej – zakonkludował urząd.