Z początkiem 2019 roku dr Lidia Stępińska-Ustasiak, radca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jako członkini Group on Capacity Building Initiatives (GCBI), będzie doradzać Dyrektorowi Biura Rozwoju Telekomunikacji ITU – poinformował UKE.

Grupa jest ciałem doradczym. W jej skład wchodzą eksperci ds. budowania kompetencji cyfrowych (po dwóch z sześciu regionów ITU). Doradzają oni m.in. w kwestii działalności tzw. ITU Academy, czyli szkoleń z zakresu telekomunikacji/ICT prowadzonych przez autoryzowane przez ITU podmioty na całym świecie.

Stępińska-Ustasiak powołana została do Grupy z rekomendacji regionu europejskiego.

Z wykształcenia jest doktorem socjologii (ukończyła Uniwersytet Warszawski).W sektorze telekomunikacyjnym pracuje od lat. 4 lata związana była zawodowo z PTK Centertelem, operatorem sieci Idea (potem Orange), a 5 z UPC Polska, gdzie wchodziła w skład biura prasowego.

W UKE kieruje pracami Wydziału Polityki Społecznej i Korporacyjnej. W ramach zadań odpowiada za rozwój relacji Urzędu z organizacjami branżowymi, startupami i środowiskiem akademickim, politykę dotyczącą osób o szczególnych potrzebach oraz za działania informacyjne dotyczące kampanii UKE wspierających rozwój kompetencji cyfrowych.