Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała sprawozdanie z realizacji budżetu za 2011 r. Z zaplanowanych przychodów w wysokości 2 mln zł Izbie udało się zrealizować 1,771 mln zł. Planowane koszty – również 2 mln zł – zostały ograniczone zatem 1,729 mln zł. To kwota o 50 tys. wyższa, niż w 2010 r. Ostatecznie Izba zakończyła ubiegły rok zyskiem w wysokości 41 tys. zł (170 tys. zł w 2010 r.)

Przychody Izby składają się głównie ze składek członkowskich, jednak liczba członków z roku na rok spada. Na koniec 2011 r. członkami Izby było 136 firm wobec 155 firm rok wcześniej. Zaległości z tytuły składek wyniosły na koniec ub.r. 85 tys. zł.

Izba skarży się również na rosnąca trudność w działalności gospodarczej, którą w przypadku PIIT jest głównie organizacja konferencji i warsztatów. Działalność gospodarcza dała Izbie w ub.r. 116 tys. zł, wobec 180 tys. zł w 2010 r. i 586 tys. w roku 2009.

Plan Izby na bieżący rok zakłada bilans na poziomie 1,9 mln zł. Koszty zostaną pokryte przychodami w wysokości 1,750 mln zł i środkami z funduszu zapasowego w wysokości 150 tys. zł.

Do członków PIIT należąTelekomunikacja Polska, Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel, P4, Aero 2, Hawe, Cyfrowy Polsat.