Dziś Polkomtel, operator sieci Plus przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (w wysokości 600 mln zł – poinformował Cyfrowy Polsat.

Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na 13 kwietnia 2015 r.

To już kolejny raz, gdy operator wykonuje podobny ruch. W grudniu spłacił 200 mln zł, rok wcześniej – 800 mln zł.

Umowa kredytu terminowego w łącznej kwocie 7,95 miliarda zł została podpisana 17 czerwca 2013 r. pomiędzy Grupą Eileme 2 AB (publ), w skład której wchodzi spółka Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych banków i instytucji finansowych. Przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie będzie miała wpływu na zapisy umowy kredytowej – poinformowała grupa.

Ostateczna data spłaty całości kredytu to 24 czerwiec 2019 r.