Zarząd ATM poinformował, że firma ostatecznie wycofała się z rynku płatności mobilnych uznając inwestycję w mPay za nietrafioną.

ATM właśnie przekazł 20 160 000 akcji mPay  (45 proc. udziału w kapitale zakładowym)  Grupie Lew, operatorowi sieci sprzedaży elektronicznej. Pozostałe akcje mPay  należące do ATM zostaną w najbliższych dniach przeniesione na fundusz Arbux Investments Ltd., inwestujący na rynku płatności. Tym samym ATM wycofuje się ostatecznie z inwestycji w spółkę mPay.

Wycofanie się z inwestycji związane jest z rezygnacją ATM z dalszych nakładów finansowych na rozwój mPay, jako że działalność mPay nie jest związana z podstawową działalnością ATM, to jest ze świadczeniem usług centrów danych i usług transmisji danych. Tymczasme  mPay, w celu dalszego rozwoju na rynku płatności mobilnych, wymaga dalszego wsparcia finansowego ze strony głównego właściciela.

Inwestycja ATM w spółkę mPay, rozpoczęta w 2006 roku, zakończyła się dla ATM niepowodzeniem i na przestrzeni minionych lat przyniosła spółce ATM straty.  Z perspektywy czasu decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji 8 lat temu zarząd ATM uznaje za nietrafioną. Tłumacczy, że wpisywała się ona w  ówczesną strategię poszukiwania szans na inwestowanie w obiecujące „start-upy” w obszarze informatyki i integracji systemowej.

Zbycie akcji w mPay będzie miało wpływ na wynik ATM . W czwartym kwartale 2013 r. w części dotyczącej działalności zaniechanej. W sprawozdaniu skonsolidowanym zysk netto zmaleje z tego powodu o ok. 3,4 mln zł, a w sprawozdaniu jednostkowym — o ok. 5 mln zł.