Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi planuje rozbudowę sieci teleinformatycznej w kompleksie wojskowym Węgorzewo i ogłosiło przetarg na wykonawcę robót.

Przedmiotem  zamówienia o wartości szacunkowej 2,1 mln zł jest budowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Węgorzewo zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wykonawca będzie miał siedem miesięscy na wybudowanie sieci.

Zainteresowanie mogą składać oferty do 10 czerwca.