Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zapowiedział, że wystąpi do firm internetowych, operatorów i providerów, a także do organizacji pozarządowych, aby wzorem Google przygotowywać i publikować coroczny raport przejrzystości. Byłyby w nim podawane do publicznej wiadomości informacje o tym, jakie służby pytają o treści i dane osób użytkujących określone przeglądarki i strony internetowe.

– Chcę abyśmy taki raport przejrzystości przygotowywali w Polsce wspólnie z firmami i organizacjami pozarządowymi. Pokazałoby to realny obraz sytuacji i uczuliłoby firmy na to, że Polska ma swoje przepisy prawne i chcemy, aby były one w pełni respektowane. Dotyczyłoby to także firm, które oferują Polakom usługi w Internecie, a są zarejestrowane w USA. Myślę, że powinny one szanować obyczaje i prawa, które są w Polsce – tłumaczy minister Michał Boni.