Ministerstwo Finansów wybrało ofertę Polkomtela w przetargu na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w siedzibie resortu przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie. Wartość kontraktu, który obowiązywał będzie cztery lata, wynosi 1,96 mln zł. Zabiegało o niego dwie firmy. Oprócz Polkomtela ofertę złożyła Telekomunikacja Polska. Jej wartość wynosiła jednak aż 6,39 mln zł.

W ramach zlecenia Polkomtel dostarczy do resortu finansów skonfigurowaną infrastrukturę telekomunikacyjną w postaci cyfrowej centrali telefonicznej lub wyniesionego modułu centrali telefonicznej wraz z odpowiednim wyposażeniem dodatkowym (kable liniowe od punktów połączeń do przełącznicy, przełącznica główna, rozdzielnia elektryczna, baterie akumulatorów, klimatyzatory) i stosowną ilością systemowych aparatów telefonicznych. System musi zostać dołączony do nadrzędnej centrali telefonicznej Polkomtela cyfrowymi łączami.

Na tej bazie Polkomtel będzie świadczył na rzecz Ministerstwa usługi telekomunikacyjne (w sieci wewnętrznej, obejmującej siedzibę MF, bez naliczania opłat) w obszarze wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych sieci zewnętrznych, krajowych i zagranicznych. Ponadto wyposaży resort w dedykowaną aplikację do rozliczeń bilingów i urządzenia kompatybilne z centralą do obsługi funkcji: IVR-ów, faksserwera, rejestratorów rozmów, awiza, terminali abonenckich, wraz z niezbędnymi licencjami, na dedykowane rozwiązania.