Obligację o wartości 10 mln zł wyemitowały Multimedia Polska. Cała emisję, czyli jeden papier wartościowy, objęła spółka zależna giełdowego operatora Multimedia Polska – Południe S.A. Jest to obligacja dwuletnia o zmiennym oprocentowaniu. Według ostatniego raportu finansowego na połowę roku 2009 wskaźnik zadłużenia grupy Multimediów wynosił 42proc. Za optymalny dla spółki przyjmuje się wskaźniki w przedziale 40-80 proc.