Netia poinformowała, zgodnie z ciążącymi na giełdowej spółce obowiązkami, o transakcji sprzedaży akcji przez jednego z członków zarządu. W tym wypadku chodzi o rozstającego się ze spółką na wiosnę Piotra Nesterowicza.

Według informacji przekazanej przez Netię pod koniec grudnia sprzedał on w dwóch transakcjach blisko 199 tys. akcji operatora po cenie 5,30 zł za jedną. Oznacza to, że w wyniku tych transakcji zainkasował przeszło 1 mln zł.

Wedle raportu Netii za III kwartał 2011 r. Piotr Nesterowicz nie posiadał w ogóle akcji Netii, ale objęty był programem motywacyjnym, na podstawie którego dysponował opcjami na zakup akcji. Opcje te wykonał częściowo na początku listopada, wchodząc tym samym w posiadanie akcji.

Wedle raportu za III kwartał największym udziałowcem Netii, pośród członków zarządu, był Tom Ruhan (blisko 600 tys. akcji) i prezes Mirosław Godlewski (blisko 400 tys. akcji).