Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po wielomiesięcznym przetargu (termin jego rozstrzygnięcia przesuwał się z powodu protestów uczestniczących w nim firm, w tym: Polkomtela, czy TK Telekom) wybrał ofertę Orange Polska do świadczenia kompleksowych usług operatora sieci WAN.

Do zadań telekomu należało będzie dostarczenie, skonfigurowanie i wdrożenie infrastruktury (łącza, sprzęt, oprogramowanie, itp.), niezbędnej do świadczenia usług sieci WAN w lokalizacjach wskazanych przez ZUS. Umowa obowiązywała będzie cztery lata, przy czym pierwsze dziewięć miesięcy to okres wdrożeniowo – techniczny (testowy). Jej wartość to 14,7 mln zł brutto. Drastycznie odbiega od budżetu przygotowanego przez zamawiającego, który wynosił aż 65,1 mln zł brutto. Przetarg miał charakter otwarty. Łącznie startowały w nim trzy firmy.

ZUS rozpisał przetarg na obsługę sieci WAN bo poprzednia umowa z Orange Polska, z 5 lipca 2010 r. (zawierano do niej wiele umów uzupełniających), wygasła 4 stycznia.

W związku z problemami z rozstrzygnięciem konkursu, który był rozpisany kilka miesięcy temu, ZUS na początku stycznia zlecił dotychczasowemu operatorowi, bez przetargu, dalsze świadczenie usług związanych z siecią WAN.

Wartość tej umowy, która miała obowiązywać do momentu wyłonienia nowego wykonawcy, to 13,95 mln zł brutto.