Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił propozycję zmiany swego stanowiska w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet. Regulator przedstawił do konsultacji dokument w tej sprawie, do którego zainteresowani mogą się ustosunkować do 28 lipca 2012 r.

UKE zauważa, że coraz więcej samorządów zaczyna uruchamiać hotpsoty z bezpłatnym dostępem do sieci dla mieszkańców i turystów. Regulator proponuje wprowadzenie ograniczeń technicznych w świadczeniu tej usługi dostępu do sieci internet. Miałyby one m.in. polegać na wprowadzeniu ograniczeń transferu danych – wysyłanie i odbieranie z maksymalną prędkością połączenia nie więcej niż 512 kbit/s. Inne obostrzenia to  wprowadzenie limitu czasu jednorazowej sesji  (nie dłużej niż 60 minut), czy  miesięcznego limitu transferu danych (nie więcej niż 750 MB dla użytkownika).

Modyfikacją poprzedniego stanowiska jest także, że samorządy, które będą  uruchamiać hotspoty wyłącznie w miejscach publicznych (ich zasięg nie będzie obejmować obszarów mieszkaiowych) nie będą musiały przechodzić żmudnej procedury zgody Prezesa UKE na drodze administracyjnej. Będą tylko zobowiązane każdorazowo wystąpić do Prezesa UKE z informacją o planowanej działalności.