Jak zapowiedział dzisiaj Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, do końca roku Narodowy Plan Szerokopasmowy powinien już zostać w Polsce przyjęty.

Jego założeniem jest m.in., by do 2020 roku wszyscy Polacy mieli dostęp do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mbit/s. – Obecnie ma go tylko 4 proc. Polaków, jedno łącze przypada na 137 osób – mówiła Małgorzata Olszewska.

Jak podała, stworzenie sieci umożliwiającej dostęp do Internetu o prędkości 2 Mbit/s w całym kraju to koszt rzędu 8,5 mld zł. Na ten cel do 2015 roku 2,8 mld zł uda się pozyskać z finansowania unijnego i publicznego, a ok. 1,6 mld zł – z finansowania prywatnego.

– Dodatkowo ten projekt będzie więc wymagał jeszcze 4,2 mld zł. Można  więc mówić o niedoborze środków na ten cel – mówiła Olszewska.

Stworzenie w całym kraju infrastruktury umożliwiającej dostęp do Internetu o prędkości 100 Mbit/s to inwestycja rzędu 18-20 mld zł.