Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego powierzył Telekomunikacji Polskiej realizację projektu „Szerokopasmowe Lubuskie”, czyli budowę w regionie szkieletowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzisiaj strony podpisały umowę o współpracy. W grudniu TP wygrała konkurs ogłoszony przez województwo na budowę sieci dystrybucyjnej dla terenu białych plam w województwie. Drugą ofertę złożyła firma Galaxy z Zielonej Góry, ale projekt TP zdobył więcej punktów.

Zaożenia projektu przewidują budowę 1300 km światłowodów, który ma dostarczyć Internet o przepływności 6 Mb/s do około 50 tys. mieszkańców regionu w ok. 280 miejscowościach. Koszt inwestycji to w sumie ok. 150 mln zł, z czego na dofinansowanie z regionalnego, lubuskiego Programu Operacyjnego UE wyniesie 52 mln zł. Pozostałą część kosztów pokryje TP. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych trzech lat.

Dofinansowanie ma charakter dotacji dla przedsiębiorcy, a wybudowana infrastruktura będzie własnością TP. Ponieważ wartość dofinansowania wyniesie tylko ok. 30 proc. wartości projektu, to nie wymaga ono zgłoszenia w komisji europejskiej w związku z pomocą publiczną. Ponieważ jednak inwestycja jest współfinansowana ze środków publicznych, to nowa sieć musi mieć charakter otwarty dla wszystkich chętnych do zakupu usług telekomunikacyjnych w tejże.

Podobny model rozwiązania inwestycji w sieć regionalną zasygnalizowało województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie. Dla odmiany małopolskie zamierza działać w partnerstwie publiczno-prawnym, wielkopolskie powołało spółkę celową, kontrolę nad która oddało prywatnym operatorom, a województwa Polski Wschodniej zamierzają budować sieć same i tylko oddać je w zarządzanie profesjonalnym telekomom.