Niezłomni będą walczyć z kradzieżą kabli

Publikacja: 10.12.2013 13:08

Na ponad 28 mln zł szacują straty poniesione w I połowie tego roku spowodowane kradzieżą i dewastacją infrastruktury przedstawiciele branż telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej. Jednym z zadań powstałej Fundacji Niezłomni ma być przeciwstawienie się temu zjawisku.

Akt notarialny powołujący fundację podpisały Netia, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Orange Polska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej). Deklarację przystąpienia do Fundacji złożyli także przedstawiciele spółek z sektora kolejowego – Sygnatariusze Memorandum przeciw kradzieżom i dewastacji infrastruktury.  Jej kapitał założycielski to 135 tys. zł, z czego najwięcej bo po 50 tys. zł wyłożyły Orange Polska i Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Netia dorzuciła 20 tys. zł, a KIKE – 5 tys. zł, a Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu – 10 tys. zł.

Jako swe statutowe zadanie Fundacja wymienia m.in. podnoszenie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych i publicznych instytucji, przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zwalczaniu zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury. Dlatego w najbliższych planach jest  stworzenie systemu rejestracji incydentów wspierającego organy ścigania oraz wystartowanie z  kampanią informacyjnej uświadamiającą negatywne skutki kradzieży infrastruktury.

Założyciele Fundacji podkreślają, ze zjawisko kradzieży kabli to wielki problem dla branż telekomunikacyjnej, kolejowej i eneretycznej. Najwięcej cierpią telekomy, które swe straty (w tym koszty odtworzenia)  w I połowie tego roku oszacowały na 13,44 mln zł (na co złożyło się ponad 4 tys. kradzieży). Straty  energetyki w tym okresie to 7,71 mln zł, a kolei – 7,1 mln zł.

W pierwszej połowie 2013 roku, najwięcej przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury Policja zanotowała na Śląsku. W tym czasie doszło do ponad 1100 przypadków kradzieży, powodując straty, wyceniane na ponad 2 miliony złotych. Mimo pozycji lidera, na Śląsku zanotowano największy spadek przypadków kradzieży w porównaniu z rokiem 2012, to spadek na poziomie 38 proc. Jest to zasługa wspólnych działań policji oraz właścicieli infrastruktury. Natomiast niepokojący wzrost kradzieży zanotowany został na terenie województwa dolnośląskiego. W porównaniu do 2012 roku liczba zdarzeń zwiększyła się o ponad pół tysiąca.

Systemową walką z kradzieży infrastruktury wcześniej podjęły trzy urzędy regulacyjne: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Transportu Kolejowego, które w sierpniu 2012 roku podpisały Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Jej sygnatriuszmia były też firmy z tych sektorów i izby branżowe. Regulatorzy nie są formalnymi założycielami fundacji, a ich udział w przedsięwzięciu będzie polega na udzieleniu honorowego patronatu.

Na ponad 28 mln zł szacują straty poniesione w I połowie tego roku spowodowane kradzieżą i dewastacją infrastruktury przedstawiciele branż telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej. Jednym z zadań powstałej Fundacji Niezłomni ma być przeciwstawienie się temu zjawisku.

Akt notarialny powołujący fundację podpisały Netia, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Orange Polska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej). Deklarację przystąpienia do Fundacji złożyli także przedstawiciele spółek z sektora kolejowego – Sygnatariusze Memorandum przeciw kradzieżom i dewastacji infrastruktury.  Jej kapitał założycielski to 135 tys. zł, z czego najwięcej bo po 50 tys. zł wyłożyły Orange Polska i Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Netia dorzuciła 20 tys. zł, a KIKE – 5 tys. zł, a Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu – 10 tys. zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany