Niemiecki operator e-plus (grupa KPN) poinformował o uruchomieniu we współpracy z NokiaSiemens Networks pierwszego w Niemczech nadajnika radiowego nie podłączonego do sieci elektroenergetycznej. Zasilanie urządzeń nadajnika zapewnia system paneli solarnych i urządzeń wiatrowych. Z uwagi na specyfikę zasilania tego typu nadajniki mogą być lokowane tylko w sprzyjających miejscach.

e-plus nie podaje żadnego harmonogramu wdrażania kolejnych tego typu nadajników. Montaż pierwszego urządzenia zdaje się mieć charakter testowo-pilotażowy. Niemniej niemiecki operator realizuje program redukcji zapotrzebowania swojej infrastruktury telekomunikacyjnej o 5 proc. do końca przyszłego roku i o 20 proc. do roku 2020. „Zielone” BTS są jednym z elementów tego programu.