Milmex Systemy Komputerowe, integrator teleinformatyczny z Sosnowca i właściciel sieci radiowej NetMaks, stawia pozyskanie zasobów radiowych w paśmie 800 MHz i 2600 MHz pośród planów na bieżący rok. „Pozyskanie ogólnopolskiego pasma częstotliwości 2,5GHz lub 0,8 GHz.”, to jeden z punktów zawartych w niedawno opublikowanym przez spółkę sprawozdaniu finansowym za 2012 r.

Spółka nie odpowiedziała na nasze pytanie, o jakie zasoby dokładnie chodzi. Czy o te, które w tym roku mają stać się przedmiotem przetargu, jaki zaorganizuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, czy o jakieś inne, jakie teoretycznie dostępne są na rynku (zasoby w rekach Sferii? zasoby w rekach Aero2?). Całkowita wartość zasobów 800/2600 MHz, jakie wystawi na sprzedaż UKE szacowana jest na ok. 1,5 mld zł, co podzieli między siebie 3-5 operatorów.

W ubiegłym roku Milmex miał 98 mln zł przychodów, 9,5 mln zł zysku operacyjnego (109 mln zł dodatniego wyniku EBITDA)  i 38 mln zł zysku netto. Wysoki wynik netto, to efekt sprzedaży udziałów w spółce zależnej Teleplus.

Na koniec bieżącego roku spółka spodziewa się mieć ok. 55 tys. abonentów usług dostepowych w swojej sieci radiowej, z czego ok. 10 tys. planuje nabyć poprzez akwizycje. Milmex pozyskał już blisko 100 mln z funduszy unijnych na realizację swoich projektów infrastrukturalnych.