UKE: 95 proc. operatorów nie przestrzega przepisów nowego Pt

Publikacja: 23.01.2014 10:05

Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył trwającą pięć miesięcy (od sierpnia do grudnia 2013 r.) kontrolę, mającą na celu sprawdzenie czy operatorzy przestrzegają nowych przepisów prawa telekomunikacyjnego, określających obowiązki dostawców wobec użytkowników końcowych.

Wysłannicy urzędu zbadali 1152 umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 189 regulaminów świadczenia takich usług i 261 reklamacje usługi telekomunikacyjnej.

Wyniki wypadły na niekorzyść operatorów. Nieprawidłowości, poważne i mniejszej wagi, stwierdzono u 95 operatorów (ponad 91 proc. badanych; ponad 95 proc. skontrolowanych działających firm).

Większość przedsiębiorców nie wprowadziła od 21 stycznia 2013 r. zmian we wzorach umów i regulaminach związanych z nowelizacją przepisów Prawa telekomunikacyjnego. UKE stwierdził też brak profesjonalizmu firm: nie zapewniają one abonentom pełnej informacji o przysługujących im prawach.

Najczęstszym stwierdzonym uchybieniem było naruszenie przepisu art. 56 ust. 3 Pt. UKE stwierdził brak informacji o

* danych dot. jakości usług, w szczególności minimalnych oferowanych poziomów jakości,

* czasie wstępnego przyłączenia oraz brak informacji o funkcjonalności świadczonej usługi,

*trybie i warunkach dokonywania zmian w umowie oraz warunkach jej przedłużenia i rozwiązania,

* czy o wszelkich opłatach należnych w momencie rozwiązania umowy oraz o warunkach zwrotu urządzeń.

Naruszenie wymienionego artykułu stwierdzono w przypadku 92 przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 104 przedsiębiorców: 93 obsługujących maksymalnie do 10 tys. abonentów (w tej grupie było 5 podmiotów, które usług już nie świadczą i 70 firm obsługujących do 2 tys. abonentów), 6 operatorów obsługujących od 10 tys. do 14 tys. użytkowników, 2 przedsiębiorców mających od 400 tys. do 700 tys. abonentów oraz 3 firmy ogólnopolskie z bazą od 9 mln do 16 mln użytkowników.

Według naszych ustaleń, ze względów formalnych badanie nie objęło Orange Polska (UKE wyczerpał liczbę kontroli, które mógł w ub.r. przeprowadzić w tej spółce).

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu