Aero2 chce płacić mniej Centertelowi

Publikacja: 14.02.2012 09:04

Aero 2 prowadzi rozmowy z PTK Centertel w sprawie zmniejszenia opłat w wysokości ok. 2,6 mln zł należnych operatorowi sieci Orange za wynajem miejsca w obiektach telekomunikacyjnych Centertela (umowa z 2009 r.) – wynika z prospektu emisyjnego NFI Midas.

Jak podaje fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka Aero 2 korzysta w mniejszej niż wcześniej zakładano skali z lokalizacji udostępnianych przez PTK Centertel. Jednocześnie jednak otrzymało wystawioną przez PTK Centertel fakturę obejmującą wymienioną wyżej kwotę.

Zdaniem Midasa, istnieje także ryzyko, że Centertel rozwiąże umowę z Aero 2, które na koniec ub.r. wynajmowało od operatora sieci Orange 130 lokalizacji pod stacje bazowe.

– Zakończenie współpracy z Centertelem w tym zakresie i utrata możliwości używania tych lokalizacji, w związku z wynikającym z tego brakiem odpowiedniej infrastruktury i wynikającej z niej pojemności sieci (w tym odpowiedniej pojemności sieci w danej lokalizacji), mogą spowodować brak lub ograniczenie możliwości świadczenia przez Aero2, CenterNet lub Mobyland usług operatora telekomunikacyjnego oraz brak spełniania wymogów związanych z rezerwacją częstotliwości, a w konsekwencji mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy – czytamy w prospekcie.

Fundusz informuje, że w przypadku rozwiązania ww. umowy istnieje także ryzyko wejścia przez Aero 2 i PTK Centertel w spór odnośnie wynagrodzenia należnego PTK Centertel, lub też odnośnie ewentualnych odszkodowań należnych PTK Centertel.

Zgodnie z dokumentem emisyjnym, umowa operatorów o najmie określa zasady, na których PTK Centertel wynajmuje na rzecz Aero2:

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia, przy czym umowa nie może wypowiedziana przez PTK Centertel przed 20 października 2012 r. Jednakże PTK Centertel przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, w przypadku gdyby Aero 2 zalegała z opłatami za dwa pełne kolejne okresy płatności i pomimo pisemnego powiadomienia o zaległościach i wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty jej nie dokonała.

Aero 2 prowadzi rozmowy z PTK Centertel w sprawie zmniejszenia opłat w wysokości ok. 2,6 mln zł należnych operatorowi sieci Orange za wynajem miejsca w obiektach telekomunikacyjnych Centertela (umowa z 2009 r.) – wynika z prospektu emisyjnego NFI Midas.

Jak podaje fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka Aero 2 korzysta w mniejszej niż wcześniej zakładano skali z lokalizacji udostępnianych przez PTK Centertel. Jednocześnie jednak otrzymało wystawioną przez PTK Centertel fakturę obejmującą wymienioną wyżej kwotę.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?