Aero2 chce płacić mniej Centertelowi

Publikacja: 14.02.2012 09:04

Aero 2 prowadzi rozmowy z PTK Centertel w sprawie zmniejszenia opłat w wysokości ok. 2,6 mln zł należnych operatorowi sieci Orange za wynajem miejsca w obiektach telekomunikacyjnych Centertela (umowa z 2009 r.) – wynika z prospektu emisyjnego NFI Midas.

Jak podaje fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka Aero 2 korzysta w mniejszej niż wcześniej zakładano skali z lokalizacji udostępnianych przez PTK Centertel. Jednocześnie jednak otrzymało wystawioną przez PTK Centertel fakturę obejmującą wymienioną wyżej kwotę.

Zdaniem Midasa, istnieje także ryzyko, że Centertel rozwiąże umowę z Aero 2, które na koniec ub.r. wynajmowało od operatora sieci Orange 130 lokalizacji pod stacje bazowe.

– Zakończenie współpracy z Centertelem w tym zakresie i utrata możliwości używania tych lokalizacji, w związku z wynikającym z tego brakiem odpowiedniej infrastruktury i wynikającej z niej pojemności sieci (w tym odpowiedniej pojemności sieci w danej lokalizacji), mogą spowodować brak lub ograniczenie możliwości świadczenia przez Aero2, CenterNet lub Mobyland usług operatora telekomunikacyjnego oraz brak spełniania wymogów związanych z rezerwacją częstotliwości, a w konsekwencji mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy – czytamy w prospekcie.

Fundusz informuje, że w przypadku rozwiązania ww. umowy istnieje także ryzyko wejścia przez Aero 2 i PTK Centertel w spór odnośnie wynagrodzenia należnego PTK Centertel, lub też odnośnie ewentualnych odszkodowań należnych PTK Centertel.

Zgodnie z dokumentem emisyjnym, umowa operatorów o najmie określa zasady, na których PTK Centertel wynajmuje na rzecz Aero2:

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia, przy czym umowa nie może wypowiedziana przez PTK Centertel przed 20 października 2012 r. Jednakże PTK Centertel przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, w przypadku gdyby Aero 2 zalegała z opłatami za dwa pełne kolejne okresy płatności i pomimo pisemnego powiadomienia o zaległościach i wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty jej nie dokonała.

Aero 2 prowadzi rozmowy z PTK Centertel w sprawie zmniejszenia opłat w wysokości ok. 2,6 mln zł należnych operatorowi sieci Orange za wynajem miejsca w obiektach telekomunikacyjnych Centertela (umowa z 2009 r.) – wynika z prospektu emisyjnego NFI Midas.

Jak podaje fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka Aero 2 korzysta w mniejszej niż wcześniej zakładano skali z lokalizacji udostępnianych przez PTK Centertel. Jednocześnie jednak otrzymało wystawioną przez PTK Centertel fakturę obejmującą wymienioną wyżej kwotę.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów